Overzicht

We zoeken een

Directeur Pact Woensel Zuid

Bouw jij mee aan een betere toekomst voor de inwoners van bruisend stadsdeel Woensel Zuid in de groeiende stad Eindhoven? Weet jij te inspireren, verbinden, voor doorbraken te zorgen en resultaten te boeken? Ben je laagdrempelig en een strategisch denker? Dan zoeken wij jou!

Pact Woensel Zuid
Met 40.000 inwoners in drie wijken en zeventien buurten is stadsdeel Woensel Zuid bruisend, kleurrijk en divers. We zien dat het in Woensel Zuidminder goed gaat dan in de rest van Eindhoven. Niet iedereen in het stadsdeel kan van de groei van de stad meegenieten. Dit willen we met het Pact Woensel Zuid als onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid veranderen. Met allerlei mensen uit het gebied zoals ondernemers, bewoners, organisaties uit zorg en welzijn, het onderwijs, bewonersorganisaties en woningcorporaties gaan we aan de slag. In het Pact staat waar we gezamenlijk aan gaan werken en hoe we dat gaan doen. We gaan als Alliantie Woensel Zuid aan de slag. De partners in de Alliantie trekken samen op en zetten zich de komende 20 jaar met hart en ziel in voor de doelen van het Pact Woensel Zuid. We willen dat Woensel Zuid over 20 jaar een plek is waar je fijn kunt wonen en waar inwoners dezelfde kansen hebben als in de rest van de stad. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Met elkaar, voor elkaar.

Je rol
We zoeken een intrinsiek gemotiveerde directeur die het samenwerkingsproces tussen partners weet vorm te geven om zo tot de gewenste doorbraken te komen. Je bent verantwoordelijk voor het activeren, prioriteren, organiseren, inspireren, innoveren en verbinden van inwoners en partners om bij te dragen aan de doelen van Pact Woensel Zuid. De betrokkenheid van inwoners is essentieel. Het is belangrijk dat zij kunnen meebeslissen over de prioriteiten en de realisatie van doorbraken. Inwoners moeten immers de effecten ervan ervaren en zijn vaak zelf een deel van de oplossing voor het vraagstuk.

Je zult werken aan het opzetten van een programmaorganisatie die nauw samenwerkt met alle partners in de Alliantie, inclusief de inwoners. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende begroting, samen met het Programmabureau, Kernteam en Alliantieraad. Je staat voor een samenwerking met enthousiaste partners en bent voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de Alliantie te versterken en te diversifiëren. Hierbij zorg je ook voor het verwerven van aanvullende subsidies, fondsen en het opstellen van projectplannen en -begrotingen.

Je gaat samen met de Alliantie en de bewoners een gedragen strategisch en uitvoeringsplan ontwikkelen. Dit vraagt ruime ervaring op senior bestuurlijk niveau en operationeel niveau om partijen tot actie en resultaat te kunnen bewegen. Cruciaal is dat de leden van de Alliantie verantwoordelijkheid nemen voor de effectieve uitvoering en samenwerking, terwijl de directeur fungeert als verbindende factor die partijen ondersteunt, maar ook aanspreekt op hun verantwoordelijkheden.

Het Kernteam van Pact Woensel Zuid fungeert als jouw opdrachtgever en bestaat uit een delegatie van partners van de Alliantieraad.

Als programmadirecteur ben je:
• In staat om snel een persoonlijke binding op te bouwen met mensen en partijen in Woensel Zuid en uit te groeien tot het boegbeeld dat met natuurlijk gezag partners weet aan te spreken op resultaten, innovatie en uitvoering.
• In staat om in een complexe grootstedelijke omgeving met krachten en tegenkrachten te werken, prioriteiten te stellen en keuzes te maken.
• Bekend met landelijke ontwikkelingen op de verschillende werkgebieden om zo op innovatieve wijze kansen te benutten en nieuwe oplossingsrichtingen te initiëren.

De competenties die je meeneemt zijn:
• Samenwerken en verbinden: Je hebt bewezen dat je gemakkelijk verbindingen legt en de perspectieven van inwoners, ondernemers en partners kunt vertalen naar concrete acties. Je communiceert effectief en begrijpt de complexiteit van grotere organisaties en politieke dynamieken.
• Strategisch denken en analyseren: Je strategisch denkvermogen stelt je in staat om zelfstandig en effectief te handelen op verschillende niveaus, waarbij je continu de link legt tussen strategie en dagelijkse uitvoering. Je bent in staat om uitdagingen vanuit nieuwe perspectieven te benaderen en creatief om te gaan met problemen.
• Resultaatgericht handelen: Je hebt ruime ervaring in het doelgericht sturen op resultaten, bent besluitvaardig en kunt effectief prioriteiten stellen. Binnen een netwerkstructuur fungeer je als een inclusieve en toegankelijke leider, die ruimte en richting geeft aan professionals en vertrouwt op hun expertise en vaardigheden.

Het Programmabureau
Pact Woensel Zuid heeft een Programmabureau dat werkt namens alle partners in het gebied en opereert onafhankelijk. Het Programmabureau zorgt ervoor dat allerlei partners, waaronder inwoners en ondernemers, betrokken worden, zijn en blijven bij Pact Woensel Zuid en ondersteunt de onderlinge samenwerkingen tussen alle partners. Momenteel heeft het Programmabureau 4 fte. Wil je meer weten: Pact Woensel Zuid.

Wij bieden je:
Een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de organisatie te ontwikkelen. Je bouwt aan een dynamisch team waar een goede werksfeer, humor en hard werken centraal staan. Je treedt formeel in dienst bij de gemeente Eindhoven. De functie is ingeschaald in schaal 15/16 afhankelijk van ervaring bij een fulltime dienstverband.

Wil je meebouwen aan Pact Woensel Zuid
Ben je enthousiast over deze functie? Laat het ons weten en stuur je cv en motivatie naar r.burgler@colourfulpeople.nl uiterlijk 3 maart of via het sollicitatieformulier op onze website. Als je nog vragen hebt neem dan gerust contact op met René Burgler van bureau Colourful People via 06 28575436. Hij ondersteunt ons bij de werving en vertelt je alles wat je wilt weten over deze vacature.

Gesprekken
De gesprekken bij Colourful People vinden plaats in week 10 en 11. De 1e ronde selectiegesprekken vinden plaats op 27 en/of 28 maart op het stadhuis in Eindhoven. De 2e ronde is gepland op 4 april.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.